Hotel van Oranje, Autograph Collection by Marriott® respecteert de privacy van alle bezoekers op haar website. Wij dragen er zorg voor dat alle informatie die u aan ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacybeleid

Dit “Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Hotels van Oranje B.V. te Noordwijk (hierna: “Hotels van Oranje”) en geldt voor al uw persoonsgegevens die we verwerken als u bij ons overnacht, dineert, onze websites bezoekt of anderszins met ons in contact treedt. 

Hotels van Oranje stelt zich middels huidig privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Omdat onze verwerkingen vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Uitsluitend worden uw persoonsgegevens gebruikt en bewaard die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Dit zijn onder andere gegevens omtrent uw overnachting, gebruik van de faciliteiten of andere noodzakelijkheden zoals facturering.

Ten alle tijden heeft u het recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking van uw gegevens. 

U kunt uw rechten, voor zover de wet deze rechten toekent, uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@hotelsvanoranje.nl of per post naar Hotels van Oranje, Koningin Wilhelmina Boulevard 20-31, 2202 GV Noordwijk of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart (hierbij vragen wij u om op deze kopie de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer onherkenbaar te maken).

Direct Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Hotels van Oranje uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Hotels van Oranje, haar producten en/of diensten. Wij kunnen de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door de ons bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. 

Websites van derden

Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacybeleid is dan ook niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden

Wijzigingen privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken kan wijzigingen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 24 mei 2018  

Lees meer Lees minder

Zin in een weekend weg met het hele gezin?

Boek nu ons Family Package